chovatelská stanice Netolická obora - Úvod

Menu

Novinky

  • 20.3.11 - změněna sekce ODCHOVY - ČT
  • 2.10.10 - doplněn ÚVOD
  • 11.9.10 - doplněná sekce ODCHOVY - ČT
  • 10.9.10 - doplněná sekce NAŠI PSI - ČT
  • 24.8.10 - narozená štěňata českých teriérů - více na ŠTĚŇATA - ČT

CHOVATELSKÁ STANICE

Chovatelská stanice „Netolická obora CS“ byla Českomoravskou kynologickou unií zaregistrována v roce 1988. Původně byla v této chov. stanici odchovávána štěňata českých horských psů.

 

V roce 1999 byla chovatelská stanice zaregistrována jako mezinárodní a z jejího názvu byla vymazána přípona CS.

Od roku 2003 jsou v chovatelské stanic Netolická obora odchovávána štěňata nejstaršího českého národního plemene, českých teriérů.

 

 

HISTORICKÝ PŮVOD NÁZVU CHOVATELSKÉ STANICE

Netolickou, dříve rožmberskou, oplocenou oboru pro zvěř začal budovat na západ od okraje města Netolice ke konci 16. století rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan (1535–1604) společně s loveckým zámečkem Nový Leptáč. Vladaři Vilému z Rožmberka (1535–1592) se zde tak zalíbilo, že je vyměnil s Krčínem za Sedlčany a nechal si v centru obory postavit lovecký zámek nazvaný Kratochvíle. Renesanční zámek byl postaven vedle původní Krčínovy tvrze, která byla posléze zbořena.

 

Při budování obory zaniklo pět poddanských vesnic. Obyvatelům ze zrušených vesnic (44 usedlostí) byly poskytnuty náhradní pozemky vně hranic obory. Díky tomu se dodnes zachoval pás samot po jejím obvodu.

Vybudováním obory a zámku vznikl ojedinělý komplex, o němž tehdejší rožmberský archivář, kronikář a historik Václav Březan napsal: „...tu Pán sobě místo kvůli kratochvíli obrátiti ráčil, dal tu dělati obůrku pro králíky i sice velikou oboru, které rovné v Čechách není, jež bezmála v okolku dvě míle drží, plotem dřevěným ohraditi“. Obvod obory činil přes 22 km, tomu odpovídá výměra cca 3000 ha. Kromě různé běžné zvěře se zde jako první v jižních Čechách chovali daňci, bažanti, ale i velbloudi, a dokonce i buvol.

V netolické oboře bylo přes 30 rybníků, rybníčků a téměř zapomenutá technická památka – umělá stoka Krčínka, dlouhá asi 8 km, která sloužila k vodnímu pohonu různých pohyblivých atrakcí, strojů a obrazů v zámecké zahradě. Kvůli ní vedlo město Netolice s Krčínem velké spory, protože odvedl vodu z potoka, který napájel největší rybníky, jako Hrbovský, Podroužek, Mnich, a také několik mlýnů.

Na návštěvu sem přijel skoro každý, kdo v té době v Čechách něco znamenal, včetně císaře Rudolfa II. Petr Vok (1539–1611), Vilémův bratr a dědic panství, byl v roce 1602 nucen kvůli dluhům netolické panství prodat císaři Rudolfu II. Od té doby začala sláva Kratochvíle a obory pohasínat.

Obora svou funkci přestala plnit pravděpodobně hned po třicetileté válce. V té době už měla poškozené oplocení a zvěř byla vyhubena vojáky. Poválečnými majiteli se staly Eggenberkové a po nich Schwarzenberkové.

Dnes tvoří bývalá obora unikátní krajinný celek s pestrou mozaikou lesů, luk, alejí a rybníků a množstvím významných archeologických a historických památek. Těmi je, vedle několika původně renesančních statků, jako je Petrův Dvůr, Grejnarov a Švarcenberk, několik pravěkých mohylových pohřebišť, halštatské hradiště Velký Hrádeček a keltské kultovního ohrazení u osady Hradiště i zaniklé středověké vsi.